A A A

Koostöökogumik: Tapa keelekümbluskooli põhikooli lõpetajad

Keelekümblusklassi lõpetanuil on hea eesti keele ja vene keele oskus. Nad on põhikooli lõpuks võrdväärsed tavaprogrammi järgi õppinutega, kes on õppinud ainetunde ainult oma emakeeles. Keelekümblejad on parendanud ka oma võõrkeeleoskust. Samas jäävad õpitulemused samasuguseks kui emakeeles õppides (programmis osalevate õpilaste aine- ja keeleteadmisi on uurinud Tartu ülikooli uurimisrühm ning tulemused on selle programmi järgi õppides väga head).