A A A

Koostöökogumik: Tapa keelekümbluskool keelekümblusest

Hiline keelekümblus sai alguse aastal 2004. Tapa vene gümnaasium oli tookord üks neljast koolist, kus alustasid esimesed 6. klasside õpilased õppimist hilise keelekümbluse programmi järgi. Esimene lend lõpetas kooli 2010. aastal. 2013. aastal sai kool keelekümbluse kvaliteediauhinna „Keelekümblusasutus 2013 personalijuhtimise valdkonnas“.

Varajane keelekümblusklass alustas meie koolis 2006. aastal ja kahesuunaline 2020. aastal. Keelekümblusprogrammi toetamiseks loodud Keelekümbluse Lastevanemate Liit pakub tuge ja kogemusi keelekümblusprogrammiga liitunud vanematele, korraldatakse ühiseid üritusi ja suvekoole, antakse välja programmi ajalehte, kust saab lugeda õpilaste huvitavamaid töid ning õnnestunud projektidest koolides.

Varajane täielik keelekümblus algab juba lasteaias või 1. klassis ning kõiki õppeaineid õpitakse eesti keeles. 2. klassi teisel poolaastal lisandub vene keel ning 3. klassis inglise keel. Vene keele osatähtsus õppekeelena suureneb järk-järgult, kuni moodustab 6. klassis 44%.

Hilise keelekümbluse puhul on 6. klass keelekümblusprogrammiks ettevalmistav aasta, kus suureneb eesti keeles õpitavate ainete maht; 7. ja 8. klassis kasvab eesti keeles õpitavate ainete osakaal.

Kahesuunalise keelekümblusega alustatakse juba lasteaias, mis jätkub koolis. Õpe toimub võrdselt kahes keeles (eesti ja vene keeles), see tähendab, et ühel päeval õpitakse matemaatikat, loodusõpetust jt      õppeaineid eesti keeles ning järgmisel päeval jätkatakse nendesamade ainete õppimist juba vene keeles. Eraldi õppeained on eesti keel ja vene keel, kus õpitakse tähti ja häälikuid, harjutatakse lugemist ning kirjutamist.

Kahesuunaline keelekümblus on uus vaade võõrkeelte omandamisele juba väikelapseeas. Meetod on välja töötatud Ameerika Ühendriikides. Selle mudeli kasutamisel õpivad lasteaiarühmas või klassiruumis koos kahe erineva emakeelega lapsed. Lapsed arendavad oma emakeelt ja õpivad teist keelt samal ajal. Poole õppeajast nädalas veedavad nad ühe õpetajaga eesti keeles suheldes ja teise poole teise õpetajaga vene keeles. Kahesuunaline keelekümblus on parim valik lapsele, sest võimaldab õppida oma emakeele kõrval selgeks ka ühe võõrkeele, millel on erinev tähestik. See programm sündiski Eestis tänu eestikeelsete lastevanemate soovile, et nende lapsed omandaksid vene keele väga heal tasemel juba varakult. Lapsevanemad      alustasid      vene keele õppimist 6. klassist ja tunnistasid, et nende emakeelest niivõrd erineva foneetika ja tähestikuga keelt õppida on väga raske, kuid vene keele oskus tänapäeva ja tuleviku ühiskonnas annab eeliseid parema töökoha leidmisel.