A A A

Koostöökogumik: Sinilind

Sinilind on 1969. aastal asutatud munitsipaallasteaed, kus kolmes sõime- ja kaheksas aiarühmas toimuvad õppe- ja kasvatustegevused eesti keeles. Lasteaia õueala on puuderohke, võimaldades õuesõppes toetada looduse tundmaõppimist ja keskkonnakasvatust. Loodud on looduse õpperada. Laste liikumisaktiivsuse suurendamiseks on rajatud tervise- ja spordirada koos kelgumäega ning spordikompleks, kuhu kuuluvad jalgpallistaadion, jooksurada, kaugushüppekast ja palliviskeala.