A A A

Koostöökogumik: Pae Gümnaasiumi tagasiside muuseumitundidele

Väljavõtted 6. ja 8. klassi õpilaste tagasisidest: „Mulle meeldis muuseumitund, sest seal oli huvitav ja me saime arendada eesti keelt“; „Mulle meeldis õppekäik, sest ma nägin, kuidas näeb välja Pääsküla raba talvel“; „Mulle meeldis, sest ma esimest korda käisin rabas“; „Giid selgelt ja huvitavalt jutustas meile“; „Mina sain teada, kuidas hoovused mõjutavad vee liikumist. Kuidas erineva tihedusega vesi liigub erinevates suundades“; „Mulle meeldis see tund, sest ma sain teada uut infot. Mulle meeldis, et meil oli vaba aeg, kui me uurisime seda muuseumi. Minu jaoks oli oluline praktika, mis oli muuseumis. Meeldis ka, et saime uurida laeva“; „Mulle meeldis see, et ma sain oma silmadega vaadata, kuidas toimuvad paljud protsessid ning missugused laevad töötasid palju aastaid tagasi.“