A A A

Koostöökogumik: näiteid eesmärgi seadmisest

Muukeelsete õpilastega olen seadnud väikseid, lühema aja jooksul täidetavaid eesmärke, et nad tunneksid eduelamust. Väikesed rutiinsed igapäevased tegevused koolis aitavad hoida huvi tulla just sellesse klassi ja õppida konkreetset ainet. Eriti muukeelsete õppijatega tegelen eesmärgistamise ja motiveerimisega pidevalt, ei piisa ühest ega kahest korrast perioodi jooksul.