A A A

Koostöökogumik: näide õuesõppest

Üks näide õuesõppest, kus laste huvidest lähtuvalt toimus muutus – räägiti sügise märkidest, kui samal ajal lendas üle lennuk, mis köitis laste tähelepanu. Järgnes improviseeritud vestlusring, kust see lennuk tuli, kuhu läks, kuidas õhus püsib. Lennukijuttudelt jõuti lindudeni, nende rändudeni ning sealt tagasi teema juurde. Teine näide. Kavas oli rääkida hommikuringis kaladest. Kuna aga ühel lapsel oli olnud sünnipäev, olid kõik sellest nii elevil ja tahtsid rääkida oma sünnipäevadest. Siis kõneldigi sünnipäevade tähistamisest ja laste vanusest ning uuriti internetist ja raamatutest, kui vanaks kalad elavad. Nii jõuti taas kalade teemani. Võrreldi inimese eri vanuses pilte (laps, täiskasvanu, rauk) ja võrreldi kalade eluga.