A A A

Koostöökogumik: näide mudilasnõukogust

Mudilasnõukogu, kes käib koos õppealajuhataja eestvedamisel, arutleb eri teemadel ning teeb ettepanekuid. Mudilasnõukogus on rakendatud teisigi lasteaia väärtusi: meeskonnatöö – aruteludes püütakse üksteist toetada ideede elluviimisel ning ollakse koostööaltid; eeskuju – mudilasnõukogus valitsevad sõbralikud suhted ning see on eeskujuks kõigile teistele. Mudilasnõukogu liikmed valitakse koolieelikute rühmade laste hääletuse tulemusena. Iga laps nimetab oma rühmast kolm last, keda ta sooviks nõukogus näha, ja enim hääli saanud lapsed osalevadki nõukogu töös, kokku enamasti kuus last.SIPO tegevust juhib majandusjuhataja. SIPO tegevuses osalevad korraga neli koolieelsete rühmade last ja üks õpetaja abi. Iga kord arvestatakse, et osaleda saaksid need, kes pole veel SIPOga ringkäiku teinud. SIPO tegevuse kaudu rakendatakse terviseedenduse ja keskkonnasäästliku mõtteviisi väärtust. Lapsed käivad lasteaias sisekontrolli tegemas ja vaatavad, kas ruumid on puhtad, prügi sorteeritud, kraanid ei tilgu ja laetuled asjatult ei põle. SIPO liikmetel on kaelakaardid, mis näitavad meeskonda kuulumist. Lapsed on koostanud sildid kirjaga „PALUN KUSTUTA TULI“, mis on paigutatud kõigi lasteaia lülitite juurde. See on olnud hea eeskuju nii personalile, lapsevanematele kui ka lastele elektri säästmisel. SIPO töö tulemusena on nii lastel kui ka töötajatel paranenud teadlikkus säästvast eluviisist ja selle väärtustamine.