A A A

Koostöökogumik: näide laste ideedega arvestamisest

Spordinädalal esitas üks laps hommikuringis kodus õpitud sporditeemalise luuletuse ja hiljem luges seda kogu rühm. Karude koosolekul algatasid lapsed teema, mis oli lastel parajasti aktuaalne ja mis pani nad arutlema. Seeläbi saab lõimida erinevate eesmärkide saavutamist. Suur Karu ja väikesed karud on tegelased, kes seostavad väga edukalt erinevaid päevaosi ja ainevaldkondi tervikuks.