A A A

Koostöökogumik: näide ilma mõjust

Eelmisel aastal, kui lund polnudki, vaadati hoopis arvutist lumesadu, tehti sügavkülmas jääkujusid (topsidesse pandi mänguasju, kallati vesi peale ja viidi õue, nii et tekkisid jääkujud; hiljem jälgiti nende sulamist) ning kortsutati paberist palle, et teha toas lumesõda. Lõimiti erinevaid valdkondi, tegevused valdkondades olid sidusad. Valdkonnas „Mina ja keskkond“ uuriti vee omadusi ja olekuid, maitsti erinevaid maitsevesi, selgitati välja lemmikud, tehti katseid veega (vesi ja Skittlesi kommid – tekib vikerkaar, kas ese ujub või upub – ennustamine ja katse, seebimullide puhumine). Valdkonnas „Keel ja kõne“ loeti juttu „Vikerkaar”, moodustati vestlusring, otsiti tuttavaid tähti, mängiti sõnakaartidega. Valdkonnas „Matemaatika“ mõõdeti vett, loendati esemeid. Valdkonnas „Muusika“ lauldi laulu „Seebimullid”. Valdkonnas „Liikumine“ tantsiti muusika järgi. Valdkonnas „Kunst“ tehti jääkujusid. Lisaks rühmas tehtavatele tegevustele püüavad teemat arvestades tegevusi korraldada ka muusika- ja liikumisõpetaja, kinnistades seeläbi laste teadmisi.