A A A

Koostöökogumik: Forseliuse näited lõimingu küsimustest

Küsimuste näited: Mis oli lõimingu teema (valdkond)? Mis õppeained olid sinu arvates seotud? Kas said lõimingu jooksul teha valikuid? Mis sulle selle lõiminguprojekti juures meeldis? Mida sa õppisid? Mida võiks järgmisel korral teisiti teha? Lisaks oli 3 küsimust skaalal: Kas sulle meeldis selline õppimisviis? Kas sa said piisavalt tagasisidet? Kas sa said aru enda hinde kujunemisest?