A A A

Konverents „Loov- ja uurimistööde kaudu huvitava koolini“

Kas teie kooli õpilased on koostanud mõne suurepärase loov- või uurimistöö? Kas teie kooli õpetajad on tööde juhendamise kaudu võtnud kasutusele uusi metoodikaid ja teinud koostööd kolleegide ning kogukonnaga? Kas teie koolis koostatakse loov- ja uurimistöid paljudes eri ainevaldkondades?

 

Riiklikest õppekavadest tulenev nõue loovtööde tegemiseks pakub suurepärase võimaluse õppimise ja õpetamise huvitavamaks muutmiseks. Loov lähenemine erinevatele õppeainetele on kahtlemata toonud uudsust õppetöösse, arendanud ja avanud õpilaste uurijapotentsiaali, loomingulisi võimeid ning koostööoskusi.

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool ja SA Innove ootavad teid 15. detsembril 2015 Tartusse konverentsile, mille keskmes on loov- ja uurimistööde läbiviimine põhikoolis ja gümnaasiumis.
Konverentsil saavad sõna ülikooli õppejõud, tudengid, hariduskorraldajad ning oma kogemusi loov- ja uurimistööde läbiviimisel ja oma õpilaste põnevaid töid tutvustavad õpetajad üle Eesti.

Täpsem päevakava ja registreerimisinfo novembri viimasel nädalal.