A A A

Keelekümblusprogramm kui näide kakskeelse õppe toetavast mõjust rahvusliku ja riigiidentiteedi tekkel

Keelekümblusprogramm kui näide kakskeelse õppe toetavast mõjust rahvusliku ja riigiidentiteedi tekkel

Irene Käosaar – Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja

 

Käesolev artikkel keskendub keelekümblusprogrammi põhitõdedele õpilaste kultuurilise ja sotsiaalse identiteedi kujundamisel. Käsitletav teema on kindlasti kasulik teises keeles õppivate õpilaste õpetajatele, sealhulgas eesti õppekeelega koolide õpetajatele, kelle klassides on järjest enam ja enam eesti keelest erineva emakeelega õpilasi. Artikkel põhineb kaheksa aasta pikkusel keelekümblusprogrammi juhtimise kogemusel ja paljudel vestlustel lapsevanemate, õpetajate, koolijuhtide ning kolleegidega, kellega koostöös on programmi arengut suunatud.

 

1. Keelekümblus Eestis
1.1. Keelekümblusprogrammi alustala – koostöö ja tasakaalustatud ootused
2. Keelekümblusprogrammi toimimise reeglid
2.1. Õpilase keeleline areng keelekümblusprogrammis – identiteedi kujunemise kindel alus
2.2. Keelekümblus ja kultuuriline identiteet
2.3. Kuidas toetab keelekümblus riikliku identiteedi kujunemist?
2.3. Keelekümblus ja päritolukultuur
2.4. Mitmekultuurilisus keelekümbluse kaudu