A A A

Internetilinke (põhikooli eesti keel)

Sirje Nootre, Märjamaa Gümnaasium, 2010

 

Ajalehed, ajakirjad, saated, kodulehed
http://dea.nlib.ee/ – Eesti digiteeritud ajalehed
http://ise.elnet.ee/ – Eesti artiklite andmebaas
http://www.eki.ee/ninniku/ – eestikeelse tõlkeluule ajakiri
http://www.akad.ee/ – Akadeemia
http://www.akadeemiake.ee/ – Akadeemiake
http://keeljakirjandus.eki.ee/ – Keel ja Kirjandus
http://www.looming.ee/ – Looming
http://www.muusa.eu/ – Muusa
http://www.folklore.ee/tagused/ – Mäetagused
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/ – Oma Keel
http://www.temuki.ee/ – Teater. Muusika. Kino
http://www.vikerkaar.ee/ – Vikerkaar
http://www.va.ee/ – Värske Rõhk
http://kultuur.elu.ee/index.htm – Kultuur ja Elu
http://www.sirp.ee/ – Sirp
http://etv.err.ee/listing/kultuurisaated – ETV kultuurisaadete arhiiv
http://vikerraadio.err.ee – Vikerraadio järelkuulatavad saated
http://devel.klassikaraadio.err.ee/kuularhiiv/ – Klassikaraadio järelkuulatavad saated
http://www.piibel.net/ – Piibelnet
http://kristlus.varstukk.edu.ee/kristlikkultuur/index.php – kristlik kultuur
http://kreutzwald.kirmus.ee/ – Kreutzwaldi sajand. Eesti kultuurilooline veeb
http://www2.kirmus.ee/nooreesti/uus/?id=3830&page=3831 – Noor-Eesti
http://lugemisaasta.ee/ – lugemisaasta 2010
http://www.eestiajalugu.ee/ – Eesti Elava Ajaloo Keskus
http://www.ef100.ee/ – Eesti film 100

Asutused, seltsid, ühingud, liidud
http://portaal.eki.ee/ – Eesti Keele Instituut
http://www.nlib.ee/ – Eesti Rahvusraamatukogu
http://www.utkk.ee/ – Underi ja Tuglase keskus
http://www.eltk.ee/ – Eesti Lastekirjanduse Keskus
http://www.filmi.arhiiv.ee/ – Eesti Filmiarhiiv
http://www.ajaloomuuseum.ee/et/filmimuuseum – Eesti Filmimuuseum
http://www.ristikivi.net/templ/index.php?lang=1 – Karl Ristikivi Selts
http://www.kirjandus.ee/ – Eesti Kirjanduse Selts
http://www.teater.ee/teater_eestis/teatrid – Eesti Teatriagentuur
http://eru.lib.ee/www/ – Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
http://www.ekl.ee/ – Eesti Kirjanike Liit
http://www.eeselts.edu.ee/ – Eesti Emakeeleõpetajate Selts
http://www.lugemisyhing.ee/ – Eesti Lugemisühing
http://www.eall.ee/ – Eesti Ajalehtede Liit
http://www.eps.ee/ – Eesti Piibliselts
http://www.luts.ee/lugemissoovitus/index.php?option=com_content&view=category&id=36&Itemid=60

Eesti keel
http://www.koolielu.edu.ee/ortograafia/ – eesti õigekiri
http://www.keeleveeb.ee/ – keeleveeb
http://www.keelevara.ee/ – keelevara
http://www.murre.ut.ee/vakkur/Korpused/korpused.htm – vana kirjakeele korpus Haridustehnoloogia, õppematerjalid
http://www.miksike.ee/ – Miksike
http://koolielu.ee – Koolielu
http://www.e-ope.ee/ – e-õppe koduleht
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/search/label/eesti%20keel – Haridustehnoloogia Tiigrihüppe SA, Ingrid Maadvere
http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/03031601 – fotoromaane
http://www.kirjandusraal.blogspot.com/ – kirjandusraal
http://www.folklore.ee/UTfolkl/loengud/poeetika/ – regilaulu poeetika
http://www.kinobuss.ee/ – kinobuss
http://www.kalevalaseura.fi/kalevalankankahilla/et/ – “Kalevala” radadel

Muuseumid
http://www.kirmus.ee/ – Eesti Kirjandusmuuseum
http://www.tmm.ee/ – Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
http://eru.lib.ee/www/ – Eesti Raamatukoguhoidjate ühingu lehekülg, Eesti kirjanike muuseumid
http://www.lauluisa.ee/ – Kreutzwaldi muuseum
http://muusa.ee/ – Liivi muuseum
http://linnamuuseum.ee/vilde/ – Vilde muuseum
http://linnamuuseum.ee/tammsaare/ – Tammsaare muuseum http://www.tammsaare.albu.ee/ – Tammsaare muuseum Vargamäel
http://ahjamuuseum.edicypages.com/ – Ahja valla Tuglase muuseum
http://muusa.ee/?leht=muuseum – Liivi muuseum
http://www.palmuseum.ee/ – Palamuse O. Lutsu kihelkonnakoolimuuseum
http://www.rhmuuseum.ee/ – ringhäälingumuuseum Türil
http://www.bettimuuseum.ee/ – Alveri muuseum
http://www.salm.ee/ – Läänemaa muuseum
http://www.ilon.ee/index.php?nodeID=1113 – Iloni imedemaa Haapsalus
http://www.mahtramuuseum.ee/ – Mahtra talurahva muuseum
http://www.muhumuuseum.ee/juhan_smuul.html – Muhu muuseum

Tekstikogud
http://tallinn.ester.ee/ – kirjanduse andmebaas
http://www.lugeja.ee/Avalik/ – URRRAM, raamatute otsisüsteem
http://www.kirmus.ee/erni/erni.html– eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925; tekstiõpetus
http://www.ut.ee/verse/index.php?m=main – eesti värss
http://www.estonica.ee – Eesti Instituudi Eesti-teemaline võrguentsüklopeedia
http://www.utlib.ee/ekollekt/eeva/index.php?lang=et&do=index – eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu EEVA
http://www.kirmus.ee/est/teenused/eesti-kultuurilooline-arhiiv/eesti-kultuurilooline-arhiiv.html – kirjandusmuuseumi käsikirjalised kogud
http://www.folklore.ee/Berta/ – eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/?view=est – eesti rahvaluule väljaanded
http://www.hot.ee/aloola/eestimangufilmid.html ja – eesti filmid http://et.wikipedia.org/wiki/Eesti_filmide_loend – eesti filmid

 

Artikkel avaldatud esmakordselt õppekava veebis põhikooli keele ja kirjanduse valdkonnaraamatus 2010, ISBN: 978-9949-9110-3-5