A A A

Innove ja Huvitav Kool kutsuvad üldhariduskoole taotlusvoorust osa võtma

24.05.2016

SA Innove kuulutab välja üldhariduskoolidele suunatud taotlusvooru „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse“, millega innustab üldhariduskoole õppekava arendamisse kaasama kohalikku kogukonda ehk lapsevanemaid, kohalikke elanikke, avaliku, äri- ja kolmanda sektori organisatsioone.

Konkursi eesmärk on toetada kooli koostööd kogukonnaga kooli õppekava arendamisel ja rakendamisel, sh siduda kooli ja paikkonna eripära, kultuuritraditsioonid õppekava üldosas ja ainekavades.

Konkursiga antakse kooli meeskonnale võimalus arendada oma professionaalsust kooli õppekava koostajana, sh koostööoskusi. Konkursiga viiakse ellu algatuse Huvitav Kool põhimõtteid – kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja ning loov ja intellektuaalne pingutus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 19. september 2016 kell 11:00.

Konkursi dokumendid ning osalemisinfo on leitav siit.

Lisainformatsioon: Inge Raudsepp, tel 735 0637, e-post: inge.raudsepp@innove.ee