A A A

Individuaalne õppekava (IÕK)

Tähelepanu! Word-vormingus dokumentide vaatamiseks ja allalaadimiseks avage need uuel leheküljel (klikkides hiire paremal klahvil ja “ava uues aknas”), seejärel laaditakse dokument alla ja kogu sisu on nähtav.

Individuaalne õppekava, juhendmaterjal

Tähelepanu! Hetkel ei toimi juhendis lk 54 toodud link www.keelemapp.ee, toimiv link on siin: keelemapp.

IÕK lisa 3. Individuaalse arengu jälgimise kaart

IÕK lisa 4. Õpetaja töökava tabelid

IÕK lisa 5. Kontroll-lehed – muukeelne õpilane

IÕK lisa 6. IÕK rakendamise taotlus

IÕK lisa 7. IÕK vormi näidised