A A A

Gümnaasiumi valdkonnaraamat KEHALINE KASVATUS

valdkonnaraamatud_kehaline_2011Koostaja ja sisutoimetaja: Ülo Kurig
Keeletoimetaja: Mall Põldmäe
ISBN: 978-9949-487-55-4
Valdkonnaraamatu koostamist rahastas Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Gümnaasiumi kehalise kasvatuse valdkonnaraamat, mille eesmärgiks on 2011. aasta Riikliku õppekava kehalise kasvatuse ainekava rakendamise toetamine, on loogiline jätk põhikooli sellekohastele materjalidele.
Gümnaasiumiastmes arendatakse edasi spordialasid ja liikumisviise, mis on lähteks elukestvale liikumisharrastusele. Olulisele kohale asetub õpilase oskus planeerida, teostada ja hinnata oma õpitegevusi, milles tähtsustuvad talle omane ja harjumuslik õpistiil, õpistrateegiad, õpitehnikad ja -võtted.
Eelnimetatu juhiks ja kujundajaks on didaktikat ja õpetamise metoodikat tundev õpetaja, kes loob õppimist soodustava keskkonna: intellektuaalse (õppimisele seatud eesmärkide püstitamine), füüsilise (õpperuumid ja -vahendid), psühholoogilise (positiivsed emotsioonid, motivatsioon jm) ning sotsiaalse, milles tähtsustub koostöö. Oma sellealaseid kogemusi jagavad siinses kogumikus kehalise kasvatuse õpetajad, treenerid ja tantsupedagoogid.
Õppetöö kavandamisel leiab õpetaja abi soovituslikust õppeprotsessi kirjeldusest. Sellesse tuleb suhtuda loovalt, seda täiendada ja edasi arendada, arvestades konkreetset õpikeskkonda ja õpilaste iseärasusi.
Loodame, et käesolev kogumik aitab kaasa uuendatud õppekava rakendamisele ning toetab õpetajat tema igapäevatöös. Hea võimaluse ainevaldkonna edasiseks arendamiseks ja uute materjalide lisamiseks pakub kogumiku veebipõhine esitlus.
Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Inge Raudsepp
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse peaspetsialist


Sisukord

Muutustest gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetamiselÜlo Kurig, Tallinna Saksa Gümnaasium

Kehaline kasvatus — elukestvaim õppeaineKristina Šmigun – Vähi, olümpiavõitja

Lõimingust gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetamiselAndre Koka, Tartu Ülikool

Motiveeriv hindaminePille Juus, Tallinna 21. Kool; Einike Pilli

 

Spordialade õpetamisest

Jalgpalli õpetamisest gümnaasiumiastmesJaak Luhakooder, Viljandi Maagümnaasium

Võrkpalli õpetamisest gümnaasiumiastmesKristjan Kurik, Geneve Servette Star-Onex võrkpallur

Odaviske ja kettaheite õpetamisestLeonhard Soom, Türi Majandusgümnaasium

Iluvõimlemine ja aeroobika gümnaasiumisMare Paist, Tallinna Saksa Gümnaasium

 

Tantsuline liikumine gümnaasiumiastmes:

SissejuhatusRenee Nõmmik , Tallinna Ülikool
Kaasaegne tantsRenee Nõmmik
Eesti ja teiste rahvaste tantsudSille Kapper, Tallinna Ülikool
Ladina ja standardtantsude õpetamisestTanel Keres, tantsuklubi „Mereng“; Triina Silvia Purje, tantsuklubi „Twist“

Soovitusi valikkursuste läbiviimiseks — Ene Laanes, Lähte Ühisgümnaasium

Suusavarustus ja suusahooldusSiiri Mets, Tallinna 32. Keskkool

 

Autorid