A A A

Usundiõpetus

Koostajad ja sisutoimetajad Toomas Jürgenstein, Olga Schihalejev
ISBN: 978-9949-487-86-8

 

Usundiõpetuse ainekava: taust, teemad, võimalused ja rõhuasetused gümnaasiumis – Toomas Jürgenstein, Olga Schihalejev

Usundiõpetuse vajalikkusest kunstiajaloo õpetamisel ja õppimisel – Merille Hommik

Religioon ja (al)keemia – Martin Saar

Religioossed motiivid Eesti lüürikas – Õnne Kepp

Religioon ja filmikunst. Õppemetoodilisi juhtnööre – Ain Riistan

Religioosne ja füüsikaline maailmapilt – Toomas Jürgenstein ja Kalev Tarkpea

Autorid