A A A

Autorid

Kalev Tarkpea, füüsika-matemaatikakandidaat

Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi osakonnajuhataja. Teaduskraad tahkisefüüsikas (1985). Õpetanud Tartu Ülikoolis füüsikat alates aastast 1986. Aastail 1993-2008 rakendusfüüsika dotsent, 1997-2007 füüsika-keemiateaduskonna õppeprodekaan. Paarkümmend aastat uurinud füüsikalise ja religioosse maailmapildi võimalikke seoseid, esinenud sel teemal korduvalt avalikkuse ees.

 

Õnne Kepp, filosoofiadoktor

Doktoriväitekirjas keskendus identiteediprobleemile eesti luules läbi aegade, sama teemat on käsitlenud ka paljudes artiklites ja ettekannetes. Alates 1991. aastast olnud Eesti kultuuriloo õppejõud Eesti Humanitaarinstituudis ja Tallinna Ülikoolis.

 

Ain Riistan, dr theol

Kultuuriteooria tippkeskuse teadur, Tartu Ülikooli usuteaduskonna Uue Testamendi lektor ja Kõrgema Usuteadusliku Seminari dotsent. Doktoritöö käsitles ajaloolise Jeesuse teaduslikku problemaatikat religiooni kontekstis. Mitmete rahvusvaheliste (Society of Biblical Literature, European Association for the Study of Religions) ja Eesti akadeemiliste ühingute (Akadeemilise Teoloogia Selts, Eesti Akadeemilise Usundiloo Selts, Teaduse ja Religiooni Kolleegium, Eesti Piibliselts) liige. Osaleb Usuteadusliku Ajakiri ja Via Theologica toimetamisel.

 

Olga Schihalejev, dr theol

Kultuuriteooria tippkeskuse teadur, Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika lektor. Töötanud religiooniõpetuse õpetajana Carl Robert Jakobsoni nim. Gümnaasiumis. Doktoritöö käsitles Eesti noorte isiklikke suhtumisi religiooni ja religioossesse mitmekesisusse ning kooli rolli selles. Vabariikliku usundiõpetuse olümpiaadi komisjoni liige.

 

Martin Saar
Tallinna Reaalkooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemiaõpetaja. Kasutab õpetamisel sageli keemia seoseid ajaloo, kirjanduse ja kultuurilooga. Mitmete keemia ainekava, õpetamise metoodikat ja koolikultuuri käsitlevate artiklite autor.

 

Merille Hommik

Õpetab Tartu Kunstikoolis, Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja TTÜ Tartu kolledžis kunstiajaloo, kultuuriloo ja väljendusoskustega seonduvaid õppeaineid. On juhendanud Tartu Ülikooli kunstipedagoogika tudengite praktikat, esinenud ettekannetega kunsti ja religiooni seostest konverentsidel, töötanud välja veebipõhiseid õppematerjale. Ajalehe “Eesti Kirik” karikaturist.

 

Toomas Jürgenstein

Hugo Treffneri Gümnaasiumi filosoofia ja usundiõpetuse õpetaja. Mitmete usundiõpetuse õppematerjalide autor ja kaasautor, kirjutanud arvukalt artikleid ja pidanud ettekandeid religiooni õpetamisega seotud probleemidest ja võimalustest. Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika tudengite praktika juhendaja. Vabariikliku religiooniõpetuse olümpiaadi eestvedaja.