A A A

MUUSIKA

valdkonnaraamatud_muusika2011Üldalused, rõhuasetused ja muutused aine õpetamiselJaanus Kann, Tallinna Nõmme Gümnaasium; Inge Raudsepp, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Sotsiaalselt helisev tolerantsus — Timo Steiner, helilooja, Tallinna Muusikakeskkooli direktor

Muusika õppeaine lõimingu võimalusiEha Meidla, Rapla Ühisgümnaasium

Väärtuskasvatus gümnaasiumi muusikaõpetusesMaia Muldma, Tallinna Ülikool

Kirjutamisoskuse kujundamisest muusikaõpetusesJaanus Kann, Nõmme Gümnaasium

Aktiivõppe rakendamise võimalusi muusikaõpetuses — Anu Sepp, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Info- ja kommunikatsioonivahendite rakendamisest muusikaõppes — Harry Illak, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Muusikaloo käsitlemisestToomas Siitan, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Loovus gümnaasiumiastmesKadi Härma, Keila Kool

Autorid