A A A

Ainevaldkonna õppeained

Ainevaldkonda kuuluvad bioloogia, geograafia (loodusgeograafia), füüsika ja keemia. Kursused jagunevad kohustuslikeks ja valikkursusteks.

 

Kohustuslike kursuste arv õppeaineti on järgmine:
1) bioloogia – 4 kursust;
2) geograafia (loodusgeograafia – 2 kursust; inimgeograafia – 1 kursus)
3) keemia – 3 kursust;
4) füüsika – 5 kursust.

 

Õppeainete valikkursused on:
1) „Rakendusbioloogia“
2) „Geoinformaatika“
3) „Keemiliste protsesside seaduspärasused“
4) „Elementide keemia“
5) „Elu keemia“
6) „Füüsika ja tehnika“
7) „Teistsugune füüsika“

 

Interdistsiplinaarsed valikkursused on:
1) „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“
2) „Mehhatroonika ja robootika“
3) „3D-modelleerimine“
4) „Joonestamine“
5) „Arvuti kasutamine uurimistöös“
6) „Rakenduste loomise ja programmeerimise alused“