A A A

Soovitatav kirjandus

Gümnaasiumi karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat. SA Innove. 2011
Õpetamisest: eesmärgist teostuseni. Nõmm, E. & Valgma, R. Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus. 2008
Täiendavate töölehtede kogumik