A A A

Füüsiline õppekeskkond

Soovitatavalt toimuvad geograafiatunnid spetsiaalselt sisustatud klassiruumis ehk geograafiakabinetis, kus on internetiühendusega arvuti ja projektor. Praktiliste ja uurimuslike tööde tegemisel või arvutiga töötamisel on soovitatav jagada klass kuni 21 õpilasest koosnevateks rühmadeks. Uurimuslike tööde tegemisel on oluline, et igal õpilasel oleks arvuti kasutamise võimalus.

 

Geograafia õpetamiseks vajalikud vahendid:

  • maailmaatlased ja Eesti atlased (iga õpilase kohta atlas);
  • teedeatlas, Eesti põhikaardi leht kooli lähiümbruse kohta, mõned erikaardid;
  • seinakaardid: maailma üldgeograafiline ja poliitiline kaart, loodusvööndite ja kliimakaart; Euroopa üldgeograafiline ja poliitiline kaart; „Uue maailma atlase“ CD (projektorit kasutades on sellega võimalik asendada seinakaarte);
  • gloobus;
  • GPS;
  • mineraalide, kivimite ja kivististe kollektsioon;
  • õppeotstarbelised DVD-d, CD-d, videokassetid;
  • erialased teatmeteosed ja ajakirjad.