A A A

Autorid

Tiiu Hallap MA
Filosoofia lektor ja tõlkija, magistritöö “Teadvuseteaduse võimalikkuse probleem” (Tartu Ülikool, 2000), õpetanud Tartu Ülikoolis teadusfilosoofiat, vaimufilosoofiat, eetikat, argumentatsiooniteooriat ja teisi analüütilise filosoofia distsipliine, tõlkinud eesti keelde Danto, Russelli, Peirce’i, Nageli, Davidsoni jt töid ning avaldanud esseid ja arvustusi, sh ainekavade ja filosoofia õpetamise teemadel.

 

Leo Luks PhD
Eesti Maaülikooli filosoofiadotsent ja Tartu Herbert Masingu kooli filosoofiaõpetaja, Eesti Filosoofiaõpetajate Seltsi asutaja ja vabariikliku filosoofiaolümpiaadi eestvedaja. Doktoritöö “Ei kogemine nihilismi mõtlemises filosoofia ja kirjanduse ühtesulamisel” (Tallinna Ülikool, 2010). Õpetanud Tartu Ülikoolis filosoofiaõpetajaid ja avaldanud tosina aasta jooksul hulga artikleid filosoofia õpetamisest, laiemalt ka kirjandusest ja mõtlemisest, mitmel pool ja mitmekülgselt õpetanud, toimetanud, tõlkinud ja populariseerinud filosoofiat.

 

Märt Põder MA
Didaktikaõppejõud ja filosoofia ainetöörühma juht. Magistritöö “Platoni dialoogid Politeia ja Theaitetos. Teadmise ja arvamise eristus” (Tartu Ülikool, 2006). On olnud filosoofiaõpetaja endises Mart Reiniku gümnaasiumis, pidanud filosoofia loenguid ja andnud seminare Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Tartu Ülikoolis. Tõlkinud eesti keelde Nietzschet, Platonit jt, avaldanud artikleid kunsti, väärtuskasvatuse, tarkvaratõlke jm teemadel.

 

Priit Pärnapuu MA
Tallinna Tehnikakõrgkooli teadusfilosoofia lektor, filosoofia ja usundiõpetuse õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Magistritöö filosoofiaõpetaja erialal “Järeldamine ja tähendus” (Tartu Ülikool, 2009). Avaldanud artikleid analüütilisest filosoofiast.

 

Arne Rannikmäe MA
Tallinna Pedagoogilise Seminari filosoofia dotsent, teadusfilosoofia ja loodusteadusliku hariduse uurija. Magistritöö “Teadusliku mõtlemise stiili mõiste analüüs” (Tartu Ülikool, 1991), hetkel doktoriõppe uurimisteemaks kaasaegse teaduse olemus ja selle õpetamise võimalused gümnaasiumis. Avaldanud artikleid filosoofia ainekavast ja kaasaegsest teadusest.

 

Peedu Sula MA
Pärnu Ühisgümnaasiumi filosoofiaõpetaja. Magistritöö koolikorralduse erialal “Gümnasistide hinnangud filosoofia kursuste läbimise mõjule nende sotsialiseerumise erinevate aspektidele” (Tartu Ülikool, 2010). Osalenud vabariikliku filosoofiaolümpiaadi korraldamisel, mitmete filosoofiaolümpiaadi finalistide ja esseekonkussidel osalenud õpilaste juhendaja, aktiivõppe ja IKT-vahendite pooldaja.