A A A

VALDKONNARAAMATU TEKSTIDE AUTORID

1. Katrin Aava – Tallinna Ülikooli kommunikatsiooni lektor, PhD
2. Martin Ehala – Tartu Ülikooli eesti keele didaktika ja rakenduslingvistika professor, PhD
3. Külli Habicht – Tartu Ülikooli eesti keele dotsent, PhD
4. Ivika Hein – Tartu Miina Härma Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
5. Tiit Hennoste – Tartu Ülikooli arvutilingvistika teadur, MA
6. Seoriin Jõgise – Tallinna 21. Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
7. Krista Kerge – Tallinna Ülikooli rakenduslingvistika professor, PhD
8. Edward Kess – Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja
9. Kersti Lepajõe – Tartu Ülikooli eesti keele lektor, MA
10. Alli Lunter – Viljandi Maagümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
11. Sirje Nootre – Märjamaa Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik, MA
12. Krista Nõmmik – Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
13. Andrus Org – Tartu Ülikooli eesti kirjanduse lektor, MA; Tartu Herbert Masingu Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
14. Kirsi Rannaste – Viimsi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
15. Ülle Salumäe – Gustav Adolfi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja
16. Jüri Sillart – endine Balti Filmi- ja Meediakooli mängufilmirežii õppetooli juhataja
17. Heily Soosaar – Nõo Reaalgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
18. Tõnu Tender – Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna nõunik, Phd
19. Kadri Ugur – Tartu Ülikooli ajakirjanduse teadur, PhD
20. Jaanus Vaiksoo – Tallinna Ülikooli kirjandusteaduse lektor, MA