A A A

Geograafia

Õppe- ja kasvatuseesmärgid
Õppeaine kirjeldus

 

Ainekavas taotletavad õpitulemused, õppesisu, õppetegevus ja lõiming klassiti

 

Geograafia õpetamisest

Lisa 1 – Tööleht 6. või 7. klassile. Vihmavee imendumine pinnasesse

 

Lisa 1 – Virtuaalne päev Tartus
Lisa 2 – Interaktiivne Eesti kaart
Lisa 3 – Tänane ilm Eestis ja Euroopas

 

Lisa 1 – Tööleht 7. klassile. Ilma muutumine ööpäeva jooksul
Lisa 2 – Tööleht 9. klassile. Arvutikaardid
Lisa 3 – Tööleht 9. klassile. Maakonna rahvastik
Lisa 4 – Tööleht 9. klassile. Eestisisesed kliimaerinevused
Lisa 5 – Õpilase tööleht. Eestisisesed kliimaerinevused
Lisa 6 – Tööleht 9. klassile. Eesti arengutaseme võrdlemine teiste riikidega

 

Lisa 1 – Geoinformaatika töökava 8. klassile
Lisa 2 – Tööleht 8. klassile. Eestist pärit maadeavastajad
Lisa 3 – Tööleht 8. klassile. Tutvume statistikaameti andmebaasiga