A A A

Geograafia – füüsiline õppekeskkond

Soovitatavalt toimuvad geograafiatunnid spetsiaalselt sisustatud klassiruumis ehk geograafiakabinetis, kus on internetiühendusega arvuti ja projektor. Praktiliste ja uurimuslike tööde tegemisel või arvutiga töötamisel on võimalik klass jagada rühmadeks suurusega kuni 17 õpilast.

 

Geograafia õpetamiseks vajalikud vahendid:

  1. maailma atlased ja Eesti atlased (iga õpilase kohta atlas);
  2. teedeatlas, Eesti põhikaardi leht kooli lähiümbruse kohta, mõned erikaardid;
  3. seinakaardid: Eesti üldgeograafiline ja halduskaart, Euroopa üldgeograafiline ja poliitiline kaart, maailma üldgeograafiline ja poliitiline kaart, loodusvööndite ja kliimakaart;
  4. gloobused;
  5. kompassid (soovitatav vähemalt kahe õpilase kohta üks);
  6. kooliümbruse plaan või orienteerumiskaardid;
  7. GPS ja lihtsamad mõõdistamisvahendid välitöödeks: mõõdulint, mall, mõõdulatt;
  8. mineraalide, kivimite ja kivististe kollektsioon, milles oleks peamised kivimid ja setted (graniit, liivakivi, paekivi, põlevkivi, liiv, savi, kruus, moreen, madalsoo- ja rabaturvas);
  9. õppeotstarbelised DVD-d, CD-d, videokassetid;
  10. erialased teatmeteosed ja ajakirjad.

 

Põhikooli valdkonnaraamat LOODUSAINED 2010