A A A

Esitluse koostamise juhend

Vulkaani iseloomustus

Koostage vähemalt 10 slaidist koosnev esitlus ühe vulkaani kohta. Info otsimisel ja esitluse koostamisel lähtuge järgmistest kavapunktidest.

 

 1. Vulkaani paiknemine
 • Iseloomustage vulkaani asukohta. Mis riigi territooriumil vulkaan asub? Täpsustage, millises riigi osas ja kui kaugel mõnest tuntud kohast vulkaan paikneb. Lisage vulkaani koordinaadid.
 • Leidke internetist (kasutage pildiotsingut) kaks erinevas mõõtkavas kaarti, näiteks mandri või maailmajao kaart ja riigi või veelgi väiksema piirkonna kaart, et näidata vulkaani asukohta. Tähistage mõlemal kaardil vulkaani asukoht. Ärge kopeerige esimesi ettejuhtuvaid kaarte, vaid tehke valik pärast mõningast otsimist.

 

Sobivad kaardid võite leida ka siit: http://www.volcano.si.edu/world/find_regions.cfm

 

 1. Geoloogiline asend
 • Leidke internetist laamtektoonika kaart (plate tectonic map) ja tehke selle põhjal kindlaks, kus asub valitud vulkaan laamade äärealade või kuuma täpi suhtes.
 • Selgitage, kuidas liiguvad laamad selles piirkonnas. Lisage laamade liikumist iseloomustav skeem ja tähistage sellel vulkaani asukoht.

 

 1. Vulkaani nimi
 • Otsige teatmeteostest infot vulkaani nime päritolu kohta.

 

 1. Piirkonna üldiseloomustus
 • Leidke internetist pilte, kus on näha valitud vulkaan ja selle lähiümbrus.
 • Leidke vulkaan ka Google Earthi satelliidipildilt (kontrollige, et oleks sisse lülitatud vulkaanide kiht Layers-Gallery-Volcanoes).
 • Iseloomustage piltide, sh satelliidipildi ja kaartide põhjal vulkaani lähiümbrust.
 • Millisel suuremal pinnavormil vulkaan paikneb (mäestik, mägismaa, kiltmaa, ookeani põhi, mandrilava jmt)?
 • Mis kliimavöötmesse ja loodusvööndisse jääb piirkond?
 • Kas see vulkaan asub tihedasti või hõredalt asustatud piirkonnas? Tehke sellest tulenevalt järeldused vulkaani ohtlikkuse kohta.

  

 1. Vulkaanipursked
 • Tehke kogutud info põhjal kindlaks, kas tegemist on aktiivse või kustunud vulkaaniga. Kui on aktiivne vulkaan, siis kirjutage, millal oli viimane aktiivne purskeperiood.
 • Kui on toimunud mõni eriti tugev purse, siis kirjutage sellest veidi pikemalt.

 

 1. Magma omadused ja vulkaani tüüp
 • Kirjeldage piltide põhjal vulkaani kuju (lisage pilt). Leidke andmed vulkaani mõõtmete kohta.
 • Seostage vulkaani kuju magma omadustega ja tehke järeldus, kas tegemist on kihtvulkaani, kilpvulkaani või lõhevulkaaniga.

 

 1. Huvitavat
 • Lisage veel midagi huvitavat selle vulkaani kohta.
 • Võimalusel leidke mõni videoklipp sellest vulkaanist.

 

 1. Kasutatud materjalid
 • Lisage ja vormistage vastavalt nõuetele kasutatud materjalide loetelu, sh internetilingid.
 • Viidake tekstis kasutatud materjalidele. Lisage piltidele ja kaartidele algallikate viited.

 

Siit võite nii mõndagi huvitavat leida. Internetilinke:

Global volcanism program: http://www.volcano.si.edu/index.cfm

Volcano world: http://volcanoworld.wordpress.com/

Stromboli on-line: http://www.swisseduc.ch/stromboli/

How Volcanoes Work?: http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/

USGS Volcano Hazards Program: http://volcanoes.usgs.gov/

Volcano world: http://volcano.oregonstate.edu/

Hawaiin Vulcano Observatory: http://hvo.wr.usgs.gov/

St. Helensi vulkaani koduleht: http://www.fs.fed.us/gpnf/mshnvm/