A A A

Erinevate OECD riikide hindamis- ja tagasisidestamissüsteemide analüüs

Haridus- ja Teadusministeeriumi toel analüüsis Tartu Ülikooli interdistsiplinaarne töögrupp kuue OECD riigi hindamis- ja tagasisidestamissüsteeme. Vaatluse all on hindamine ja tagasiside Rootsi, Taani, Hollandi, Austraalia, Inglismaa ja Šotimaa koolides. Võrdluseks on esitatud ka Eesti koolide andmeid.

Töögruppi kuulusid Regina Soobard, Regina Herodes, Ulla Kamp, Katrin Vaino, Tormi Kotkas, Anu Raudsepp, Miia Rannikmäe, Ülle Luisk, töögruppi juhtis Maria Jürimäe Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusest.

Esmalt esitatakse analüüsi tulemuste lühikokkuvõte teemade kaupa ning soovitused erinevatele sihtgruppidele: riigile ja Haridus- ja Teadusministeeriumile, koolidele ja õpetajatele, õppevara loojatele ja tarkvara arendajatele.
Kokkuvõtte ja soovituste järel on analüüsi tulemused põhjalikumalt esitatud nii riikide kaupa kui ka võrdlustabelitena.

Loe uuringut siit.