A A A

III Kommunikatsioon, oskus vahetada informatsiooni

1. Kuulamis- ja vaatlemisoskused

 • Kuulab aktiivselt teisi inimesi, sh erinevaid arvamusi.
 • Saab aru teise mõttest.
 • Vaatleb teise inimese käitumist, et aru saada, mida too püüab öelda.
 • Võimaldab teistel inimestel ennast täielikult väljendada, ei sega vahele.

2. Keele- ja suhtlemisoskus ning mitme keele oskus

 • Oskab kultuuridevahelistes olukordades kasutada enam kui ühte keelt.
 • Suudab kontakte luua teiste kultuuridega.
 • Oskab kasutada kehakeelt ja hoiab silmsidet suhtlemisel.
 • Oskab väljendada oma mõtteid.
 • Palub kõnelejatel aeglasemalt rääkida, kui nad räägivad liiga kiiresti.
 • Suudab oma sõnumit selgelt edastada.
 • Tuleb toime erinevate suhtlus olukordadega.

3. Keele- ja suhtlemisalased teadmised ja kriitiline arusaamine

 • Oskab selgitada, kuidas erinevaid keelevorme kasutatakse erinevates olukordades.
 • Oskab selgitada, kuidas silmside, kehakeel ja hääletoon võib aidata kaasa suhtlemisele.
 • Analüüsib, et inimesed võivad sama informatsiooni erinevalt mõista.
 • Analüüsib, kuidas toimiv suhtlemine mõjutab arusaamist ja koostööd maailmas.
 • On teadlik oma suhtlemisviisi mõjust.