A A A

II Kultuuridevaheline suhtlemine

1. Kultuurilise mitmekesisuse väärtustamine

 • Mõistab, et kultuurilist mitmekesisust tuleks positiivselt hinnata ja väärtustada kui ühiskonna rikastajat.
 • Suhtub sallivalt erinevatesse veendumustesse.
 • Mõistab, et oma kultuurist erineva kultuuriga kontaktis olemine aitab ära tunda oma erinevaid identiteete ja kultuurilisi kuuluvusi.

2. Avatus erinevatele kultuuridele, veendumustele ja maailmavaadetele

 • Suhtleb avatult teiste inimestega.
 • Austab oma kultuuri ja teisi kultuure.
 • On avatud erinevatele ideedele ja tõekspidamistele.

3. Austus ja lugupidamine teiste vastu

 • Kohtleb kõiki inimesi austuse ja lugupidamisega, vaatamata nende kultuuritaustale.

4. Toimetulek keeruliste ja vastuoluliste olukordadega

 • Saab hakkama keeruliste olukordadega.
 • Tunnistab, et mõnikord ei ole küsimusele õigeid ega valesid vastuseid.
 • Suhtleb viisakalt teiste inimestega, kellel on tema arvamusest erinev arvamus.
 • Tunneb ennast hästi uudsetes olukordades.

5. Teadmised maailma mitmekesisusest

 • Ei tee üksiku näite põhjal üldistusi kogu nähtuse kohta;
 • Oskab selgitada, miks kõik kultuurirühmad on sisemiselt muutuvad, eripalgelised, mitmekesised ja arenevad.
 • Mõistab, et tema arusaam maailmast on üks paljudest.
 • Oskab kirjeldada ja analüüsida mitmeid erinevaid kultuure, tõekspidamisi, tavasid ja praktikaid, mis nendes kultuurides on levinud.