A A A

Demokraatliku kultuuri pädevuse temaatilised kirjeldused

Demokraatiapädevust saab toetada nii ülesannete kui ka koolikultuuri kokkulepete kaudu. Järgnevalt pakutakse välja kuude temaatilisse rühma jagatud kirjeldusedmis avavad demokraatiapädevuste sisu ning millele toetudes saaksid õpetajad demokraatiapädevust toetada, aga ka selle arengut jälgida. Kirjeldused töötati välja samuti Euroopa Nõukogu projekti raames. Pärast katsetamist koolis kohandati need vastavalt riiklike õppekavade põhimõtetele. Loetelusse jäeti vaid need, mida saab arendada kõikides õppeainetest. Kindlaid teadmisi eeldavad võeti välja ning jäävad arendamiseks aineõpetuses. Mõõdikud korrastas töörühm: Hanna-Liis Kaarlõp-Nani, Mare Oja ja Grete Rohi. 

I Demokraatia ja inimõigused 

II Kultuuridevahelinsuhtlemine 

III Kommunikatsioon, oskus vahetada informatsiooni 

IV Enesekohased oskused 

Suhtlemisoskus 

VI Kognitiivsed oskused 

 

Tagasi sisujuhti