A A A

Arvustuse kirjutamine

Sirje Nootre, Märjamaa Gümnaasium, 2010

 

Arvustus on teost või sündmust analüüsiv ja hindav kindla ülesehitusega korrektselt sõnastatud tekst, milles kirjutaja tutvustab teost, avaldab ja põhjendab oma arvamust. Arvustada võib näiteks jutustust, romaani, luuletuskogu, näidendit, aga ka etendust, filmi või kultuurisündmust (nt näitust). Kirjandusteose põhjal võib koostada kirjaliku arvustuse, aga ka suulise ettekande.

Arvustuse ülesehitus

  1. Sissejuhatus: arvustatava teose autor, pealkiri, väljaandmise aeg ja koht. Alustada võib hinnanguga, kirjutada näiteks sellest, mis on teoses eriti hinnatavat. Alustada võib ka mõne huvitava tsitaadiga.
  2. Teose autori elu ja loomingu lühike tutvustus. Teose teema. Teose osade ja ülesehituse tutvustamine: tegevusaeg ja koht, olulised sündmused ja tegelased; žanr.
  3. Teoses käsitletud probleemidering; sõnum; keelekasutus. Teose võrdlemine: sarnasused ja erinevused võrreldes mõne teise teosega.
  4. Teosele hinnangu andmine (mis meeldis, mis ei meeldinud), oma arvamuse põhjendamine. Lugemissoovituste jagamine.