A A A

artiklite lehe cut- ära puutu

Artiklid on jaotatud kategooriatesse (7):

 • Üldpädevused
 • Läbivad teemad
 • Hindamine
 • Lõiming
 • Uurimuslik õpe
 • Metoodika
 • Varia

Artiklid on loetletud ja lingitud pealkirja esitähe järgi. Pealkirjale lisaks autori nimi. Pärast nime lühend PK ja/või Gümn (G?),  vastavalt sellele, kas artikkel käib põhikooli ja/või gümnaasiumi kohta. !!!ARENDAJA MÄRKUS  artiklite loetelu lehele  paneks pisipilt, pealkiri, kuupäev, kategooria, märksõnad  !!!   

 

Artiklid on allpool jaotatud ka ainevaldkondade kaupa (8):

 • Keel ja kirjandus
 • Võõrkeeled
 • Matemaatika
 • Loodusained
 • Sotsiaalained
 • Kunstiained
 • Tehnoloogia
 • Kehaline kasvatus

!!!ARENDAJA MÄRKUS –  millised peaks lehemallid välja nägema !!!   

artiklite-teema