A A A

Artiklid üldpädevustest

2011.–2014. aastal läbi viidud projektis “Üldpädevused ja nende hindamine” täpsustasid Tallinna ja Tartu Ülikooli teadurid PRÕKis kirjeldatud üldpädevusi, konkretiseerides neid mõõdetavates terminites; töötasid välja mõõtvahendeid üldpädevuste hindamiseks ning viisid läbi uuringud üldpädevuste arendamise ja sellega seotud tegurite kohta kolmandas kooliastmes (7.–9. klassis). Projekti käigus koostati materjalid seitsme üldpädevuse arendamiseks ja nende mõõtmiseks õppeprotsessi käigus.

„Üldpädevused ja nende hindamine“ 2011–2014