A A A

Alushariduse teabepäevad 2017, ettekanded

Koolieelsete lasteasutuste ja lapsehoidude teabepäevade sari „Innovaatilised võimalused lapsest lähtuva õpikäsituse rakendumiseks“.
18.-26. jaanuar 2017 Tallinnas, Tartus, Pärnus, Türil ja Jõhvis.

 

Ettekanded

Mitmed käivad minu kingades – lapsest lähtuv tegevuskultuur. Osalev laps, õpetaja, lapsevanem.
Marika Pukk, Tampere Ülikooli doktor, Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži lektor

Lapse loovuse ja arengu toetamine koolieelses lasteasutuses. 
Tiina Peterson, HTMi üldharidusosakond, Tallinna Ülikooli doktorant

Välispäritolu lapsed Eesti koolieelsetes lasteasutustes.
Ave Härsing, SA Innove õppekava ja metoodika keskus

Keelekümblusprogrammist.
Karin Piirsalu ja Kadri Peterson, SA Innove õppekava ja metoodika keskus

Praktilised kogemused keelekümblusprogrammi rakendamisel.
Hedi Minlibajeva ja Nonna Meltsas, Tallinna Vindi Lasteaed.
Lea Maiberg, Tallinna Tähekese Lasteaed

Kaasaegne lasteaed: õnnelik, loominguline, loov ja avatud laps.
Alvina Maasik, Tallinna Arbu lasteaed

Pedagoogiline eestvedamine – lapsest lähtuva tegevuskultuuri nurgakivi.
Merli Lepp, Tartu Ülikooli magistrant

Liikudes lapsest lähtuva pedagoogika poole.
Annika Jürs, Tallinna Rännaku lasteaed ja Turu Ülikooli doktorant

Muu koduse keelega laps lasteaias.
Ingrid Juht, Haapsalu lasteaed Päikesejänku

Karlova IV Mini(kooli)olümpiamängud.
Tiina Kivisalu, Tartu lasteaia Helika liikumisõpetaja

Kasvu- ja õpikeskkond inspireerituna Reggio Emilia pedagoogilisest tegevuskultuurist.
Jaana Koger, Tartu eralasteaed Terake

Muusikalised meisterdused.
Marju Järvpõld, Tartu lasteaed Helika, Tartu Ülikooli lektor

Projektiõpe lasteaias. Kõik võib olla muusika.
Evelin Sarapuu, Ülenurme lasteaed

Koostöö kogukonnas ettevõtliku õppe rakendamisel.
Riina Dudina, Sillamäe lasteaed Päikseke

Lapsekeskne mängukeskkond ja laste huvidest lähtuv aktiivõpe.
Velle Rohelpuu ja Maali Kaasik, Jänesselja lasteaed

„Samm-sammult“ õppeprogramm laste sotsiaalsete oskuste arengu toetamiseks lasteaias.
Mari-Liis Mugra, Randvere Kool

Õnn on õppida lastega.
Ulla Orgussaar, Lindi lasteaed-algkool

Projektõpe kui võimalusterohke õppemeetod.
Ülle Mängli, MTÜ Mäng

Üks laevuke läks merele. Teekond lapsest lähtumiseni.
Allen Vähi, Tallinna Tammetõru lasteaed