A A A

AINEVALDKONNA „EESTI KEEL JA KIRJANDUS“ TÖÖRÜHMAD

I. Eesti keele ainekava töörühm

1. Kersti Lepajõe, töörühma juht – Tartu Ülikooli eesti keele lektor, MA
2. Martin Ehala – Tartu ülikooli eesti keele didaktika ja rakenduslingvistika professor, PhD
3. Krista Kerge – Tallinna Ülikooli rakenduslingvistika professor, PhD
4. Krista Nõmmik – Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
5. Ülle Salumäe – Gustav Adolfi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja

 

II. Kirjanduse ainekava töörühm

1. Andrus Org, töörühma juht – Tartu Ülikooli eesti kirjanduse lektor, MA; Tartu Herbert Masingu kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
2. Ivika Hein – Tartu Miina Härma gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
3. Sirje Nootre – Märjamaa gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik, MA
4. Heily Soosaar – Nõo Reaalgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
5. Jaanus Vaiksoo – Tallinna Ülikooli kirjandusteaduse lektor, MA