A A A

AINEVALDKONNA „EESTI KEEL JA KIRJANDUS“ AINEKAVADE RETSENSENDID

Eesti keele ainekava
Reet Kasik – Tartu Ülikooli eesti keele osakonna emeriitdotsent, Phd

 

Kirjanduse ainekava
Piret Järvela – Tallinna Reaalkooli eesti kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik

 

Eesti keele ainekava kursuste lahti kirjutused (õppeprotsessi kirjeldused)
Seoriin Jõgise – Tallinna 21. Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog- metoodik, MA
Marika Nugis – Põltsamaa Ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik

 

Kirjanduse ainekava kursuste lahti kirjutused (õppeprotsessi kirjeldused)
Kirsi Rannaste – Viimsi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
Alli Lunter – Viljandi Maagümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik