A A A

Füüsiline õpikeskkond

Õppekeskkond füüsika õpetamiseks

Soovitatavalt toimuvad füüsikatunnid spetsiaalselt sisustatud füüsikakabinetis (-laboris), mis on varustatud sooja ja külma vee, valamute, elektripistikute ja spetsiaalse kattega töölaudadega; kus on internetiühendusega arvuti ja projektor. Väiksemates koolides võib õppetöö toimuda ka loodusainetele ühises kabinetis, mis arvestaks kõikide loodusainete ühiseid nõudmisi füüsilisele õpikeskkonnale. Kindlasti on olulised ka sobivad hoiutingimused praktiliste tööde ja demonstratsioonide läbiviimiseks vajalike materjalide kogumiseks ja säilitamiseks.
Praktiliste ja uurimuslike tööde tegemisel või arvutiga töötamisel on võimalik klass jagada rühmadeks, mis ei ole suuremad kui 17 õpilast. Eriti oluline on see ohutuse seisukohalt praktiliste tööde tundides.
Seoses suurema rõhuasetusega praktilistele töödele, sh IKT rakendamisele, on oluline koolid varustada vajaliku riist- ja tarkvaraga.
Vähemalt korra õppeaastas korraldada õpe väljaspool kooli territooriumi (looduskeskkonnas, muuseumis ning laboris).

 

Põhikooli kursuste omandamiseks vajalikud demonstratsioonvahendid:

• spektroskoop;
• soojuslik valgusallikas (hõõglamp);
• külm valgusallikas (erinevate gaasidega täidetud gaaslahendustorud koos sobiliku vooluallikaga või päevavalguslamp);
• valgusfiltrid koos valgusallikaga (värvilistest valgustest valge valguse saamine);
• punktvalgusallikas;
• ruumvalgusallikas;
• ekraan;
• varju tekitav keha;
• laser;
• optiline ketas;
• paralleelsete kiirte allikas (laser) ;
• mitmesugused peegeldavad pinnad;
• kumer- ja nõguspeegel;
• läätsed;
• silma mudel;
• suur luup;
• valgusjuhi mudel;
• suured erineva tiheduse ja sama massiga kehad;
• suured samasuguse ruumalaga erinevatest ainetest kehad;
• deformeeritava keha mudel;
• demonstratsioondünamomeeter;
• vedrude komplekt;
• dataloggerid (Vernier seadmed) koos sobilike anduritega;
• manomeeter;
• baromeeter;
• vedelikmanomeeter;
• areomeetrid;
• Pascali pump;
• vaakumpump;
• Magdeburgi poolkerad;
• kangi, kaldpinna, pööra ja hammasülekande mudel;
• demonstratsioonseade ristlainete tekitamiseks;
• helisagedusgeneraator;
• võimendi;
• laiaribaline kõlar;
• helihark koos kõlakastiga 2tk.
• elektrisultan 2tk;
• klaaspulk ja siidriie (või nahk) ;
• eboniitpulk ja vill;
• elektrofoormasin;
• juhtmed (20tk) ;
• fooliumist torukesed siidist niidi otsas 2tk;
• kaks elektroskoopi;
• juhtiv varras elektroskoopide ühendamiseks;
• demonstratsioonampermeeter;
• elektrolüüdi vann koos elektroodidega;
• alalisvoolu allikas sujuvalt reguleeritava pingega vahemikus 0-24V ning voolutugevusega 2 – 10 A;
• erinevad küttespiraalid alusel;
• U-magnetid 2 tk;
• galvanomeetri töötav mudel;
• 100 W pirnid alusel 4tk;
• erinevast materjalist ja erineva läbimõõduga juhtide stend;
• demonstratsioonvoltmeeter;
• reostaadid (0-100Ω, 0-1000Ω, 0-5000 Ω) ;
• autotrafo;
• sulav ja automaatkaitsmete töötavad mudelid;
• elektromagnet;
• töötav elektrimootori mudel;
• kiirkeedukann;
• soojusliikumist imiteeriv katseseade;
• erinevad termomeetrid;
• Maa ja Päikese mudel aastaaegade demonstreerimiseks;
• dosimeeter;
• kompass;
• magnetnõelad;

 

Uurimuslikke õppeülesandeid täidavad õpilased kahekaupa
Tööde teostamiseks vajalikud vahendid kahe õpilase kohta kaheksandas klassis:
• tasapeegel;
• kaks kumerat (erineva optilise tugevusega) ja üks nõguslääts;
• ekraan;
• metalljoonlaud;
• valgusallikas (küünla asendaja);
• 0,1g täpsusega kaal (kuue õpilase kohta üks kaal);
• nihik;
• mõõtesilinder;
• vahetatava skaalaga dünamomeeter;
• koormised;
• puitpind;
• veetavad klotsid;
• dünamomeeter;
• mõõtsilinder;
• sukeldatav keha;
• statiiv;
• niit;
• koormised (min 6tk à 100g);
• prisma;
• valgusfiltrid;
• stopper;
• erinevast materjalist võrdse küljepindalaga kehad;
• erineva tiheduse ja sama massiga kehad;
• samasuguse ruumalaga erinevatest ainetest kehad (kumbagi vähemalt 4tk, kehadel küljes konks).

 

üheksandas klassis:
• elektrit mittejuhtivad paberi ja kile ribad;
• ampermeeter;
• voltmeeter;
• takistid (sh reostaat);
• pirnipesa alusel koos pirniga 3tk (pirnide nimipinge on vastav õpilastel kasutatavate vooluallikate nimipingega);
• juhtmed 10tk;
• elektripliit;
• vooluallikas;
• digitaalne multimeeter;
• lüliti;
• sirg- ja U-magnet;
• isoleeritud vaskjuhe (läbimõõt 0,5 mm, 5m);
• mõõtsilinder;
• digitaalne kaal (6 õpilase kohta üks kaal);
• kalorimeeter;
• erinevast ainest ühesuguse ruumalaga katsekehad;
• vedeliktermomeeter (-20°- +120° C)

 

Põhikooli valdkonnaraamat LOODUSAINED 2010