A A A

Õpitulemuste ajakohastamine

 

Riikliku õppekava ajakohastamine algab hetkest, mil õppekava on kinnitatud ja koolides kasutusele võetud. Praegu kehtiv, 2011. aastal kinnitatud õppekava on väljundipõhine ja tagab piisavalt võimalusi õppeprotsessi mitmekesistamisel, et õppija saaks õppida ja õpetaja saaks õpetada.

Alatest 2017. aasta septembrist on valdkondlikud ekspertide töörühmad tegelenud põhjalikumalt PRÕK ja GRÕK lisade valdkonnakavades nii valdkonnapädevuste kui ka õpitulemuste nüüdisajastamisega. Töörühmad on teinud valdkonnapädevuste ja õpitulemuste ettepanekud keele ja kirjanduse, võõrkeelte, matemaatika, loodusainete, sotsiaalainete, kunstiainete, töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning liikumisõpetuse (kehaline kasvatus) valdkonnas. Pikk ja keeruline protsess on nüüdseks läbinud kaks etappi. 2019. aasta septembris alustati põhikooli ettepanekute katsetamisega seitsmes koolis.

Edukat uut õppeaastat!

30.09.2019